MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Anunt concurs de recrutare pt. functia publica de consilier la Compartiment Resurse Umane

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE 07.12.2021

Rezultate proba scrisa si interviu examen 06.12.2021

Anunt examen promovare in grad profesional 25.03.2020

Rezultat final la examenul de promovare in grad profesional superior

Anunt promovare in gradul superior

Barem corectare proba scrisa

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

Informare de presa

Plan de interviu