MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Propunere amplasament paduri virgine cvasivirgine pentru elaborare studii de fundamentare UP I Curpen Straja Grivele, ua 69B

Propunere amplasament paduri virgine cvasivirgine pentru elaborare studii de fundamentare UP I Aniniseni Radoseni Carpiniseni, ua 372B, 372C, 373B, 373C si 373H