MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Declarație înlocuitoare cazier judiciar

Formular înscriere la concurs

   FORMULAR INSCRIERE LA CONCURS.pdf

Se va completa olograf

Declarație pe propria răspundere art.54 din Legea nr. 188/1999

Declarație pe propria răspundere conform O.U.G. nr. 24/2008

Model adeverință - format standard Ordin ANFP nr. 192/2013