MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

INFORMAȚII DESPRE GHIDUL DE ÎMPĂDURIRE REALIZAT PRIN PROGRAMUL DE REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE - PNRR - FEBRUARIE 2023

Ordinul nr. 217/2023 din 19 ianuarie 2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „ Sprijin pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestiere, în capacități de condiționare a semințelor forestiere

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 320/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul ape

Popularizare PNRR PDF