MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Anunțul nr. DGB 139352 din 30.01.2024 și anexa la acesta

Către GFN și gărzile forestiere - toate 12.02.2024

fisa fc 4 Valea Bistrei

fisa fc 12 Băilești

fisa fc 23 Dobrotești

fisa fc nr. 7 Bradu

fisa fc nr. 8 Zemeș

Fisa fc nr. 11 Panticeu

fișa fc nr. 14 Pișchia

fișa fc nr. 15 Poiana

fișa fc nr. 17 Sângătin

fișa fc nr. 28 Bazna

fișa fc nr. 30 Crâmpoaia

fișa fc nr. 30 Moșna

fișa fc nr. 31 Ațel

fișa fc nr. 32 Dârlos

fișa fc nr. 33 Dumbrăveni 1

fișa fc nr. 33 Dumbrăveni

fișa fc nr. 37 Pelișor

fișa fc nr. 38 Alțâna