MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

DECLARATIE DE INTEGRITATE

Decizia nr. 109/29.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025