MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

            Garda Forestiera Râmnicu-Vâlcea prelucreaza date cu caracter personal în mod legal, echitabil si transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) si ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

            Prin art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, se instituie principiul prelucrarii echitabile si transparente prin care persoana vizata este informata cu privire la existenta unei operatiuni de prelucrare si la scopurile acesteia.       
            Principiul transparentei prevede ca orice informatii si comunicari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt usor accesibile si usor de înteles si ca se utilizeaza un limbaj simplu si clar. Acest principiu se refera în special la informarea persoanelor vizate privind identitatea operatorului si scopurile prelucrarii, precum si la oferirea de informatii suplimentare, pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta în ceea ce priveste persoanele fizice vizate si dreptul acestora de a li se confirma si comunica datele cu caracter personal care le privesc si care sunt prelucrate. Persoanele fizice trebuie informate cu privire la riscurile, normele, garantiile si drepturile în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si cu privire la modul în care pot sa îsi exercite drepturile în legatura cu prelucrarea. În special, scopurile specifice în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ar trebui sa fie explicite si legitime si sa fie determinate la momentul colectarii datelor respective. Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.
            Operatorul trebuie sa furnizeze persoanei vizate orice informatii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta, tinând seama de circumstantele specifice si de contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. În plus, persoana vizata trebuie informata cu privire la crearea de profiluri, precum si la consecintele acesteia. Atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata, aceasta trebuie informata, de asemenea, daca are obligatia de a furniza datele cu caracter personal si care sunt consecintele în cazul unui refuz.

 
 

Mai multe informatii

privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date gasiti pe site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.