MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Persoana responsabila la nivelul Garzii Forestiere Rm. Valcea cu protectia datelor cu caracter personal este doamna Dinca Nicoleta din cadrul Compartimentului investitii si achizitii.

Date de contact

Tel: 0250/820219 Fax: 0250/820218

E-mail: gardaforestiera.valceagmail.com