MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea *

Persoana responsabila la nivelul Garzii Forestiere Rm. Valcea cu protectia datelor cu caracter personal este doamna Dinca Nicoleta din cadrul Compartimentului investitii si achizitii.

Date de contact

Tel: 0250/820219 Fax: 0250/820218

E-mail: gardaforestiera.valceagmail.com