MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea *

Declarație înlocuitoare cazier judiciar

Formular înscriere la concurs

   FORMULAR INSCRIERE LA CONCURS.pdf

Se va completa olograf

Declarație pe propria răspundere art.54 din Legea nr. 188/1999

Declarație pe propria răspundere conform O.U.G. nr. 24/2008

Model adeverință - format standard Ordin ANFP nr. 192/2013