MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Calendar SUMAL 2.0 la data 05.11.2020

În atenția tuturor utilizatorilor sistemului informatic de urmărire a trasabilității lemnului - #SUMAL:

Functionarea programului SUMAL 2.0