MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

”Propunere amplasament păduri virgine cvasivirgine pentru elaborare studii de fundamentare UP I Curpen Straja Grivele, ua 69B”

Propunere amplasament păduri virgine cvasivirgine pentru elaborare studii de fundamentare UP I Aninișeni Radoșeni Cărpinișeni, ua 372B, 372C, 373B, 373C si 373H