MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Rm. Vâlcea

Director control: Program cu publicul - audiente: Luni orele 12 - 14 

                     Luni - Vineri: birou /delegatie - Program de analiza si programare a activitatii personalului din cadrul Directiei de control regim silvic si cinegetic, verificare si repartizare corespondenta, participare la sedintele institutionale, deplasari în raza de activitate a G.F. Rm. Vâlcea în vederea coordonarii si verificarii activitatii personalului din subordine, eliberare acorduri de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special, raportari si modificari date în  SUMAL